Om os

Den Sociale Døgnvagt yder råd og vejledning til voksne, familier samt børn og unge under 18 år. Råd og vejledning kan foregå i hjemmet, i Den Sociale Døgnvagts lokaler eller over telefonen.

Den Sociale Døgnvagt koordinerer og deltager i politiafhøringer og retsmøder, der involverer unge under 18 år. 

Den Sociale Døgnvagt hjælper med vurdering af hjemsendelser fra København til danske og udenlandske destinationer, hvis en borger af sociale årsager ikke kan komme hjem. 

Den Sociale Døgnvagt vurderer og visiterer til krisecentre for borgere i Københavns Kommune og kan være hjælpe med at få fat i den rette socialvagt, hvis en borger fra en anden kommune eller et andet land henvender sig. 

Den Sociale Døgnvagt varetager forpligtelser omkring anbringelser af børn og unge uden for hjemmet om aftenen, om natten og i weekenden. Anbringelser kan være frivillige efter Lov om social service § 52 eller være tvangsmæssige efter Lov om social service § 58.

Anonymitet

Alle, der henvender sig til Den Sociale Døgnvagt, har mulighed for at være anonym.