Til børn og familier

Du kan på alle tider af døgnet henvende dig til Den Sociale Døgnvagt for råd og vejledning, både i forhold til din egen familie eller en familie, du kender.

Du kan kontakte os i Den Sociale Døgnvagt på alle tider af døgnet, i både hverdage og weekender. Du har altid mulighed for at være anonym.

Om aftenen, natten og i weekenden er det Den Sociale Døgnvagt, der overtager Borgercenter Børn og Unges opgaver i forbindelse med kontakt til familier med børn og unge under 18 år med akutte, sociale problemer. Det betyder, at vi kan tage på hjemmebesøg, vi kan mægle ved konflikter, vi kan hjælpe børn, der ikke længere kan være i hjemmet og meget andet.

Vi kan også henvise dig til rette sted at søge råd og vejledning, telefonrådgivning, Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Voksne.

Anonym rådgivning

Du kan altid være anonym, når du henvender dig til os i Den Sociale Døgnvagt.

Er du bekymret for et barn eller en ung?

Tøv ikke med at tage kontakt til os, hvis du oplever noget, der gør dig bekymret for et barn eller en ungs trivsel.

Børn og unge i kontakt med politiet

Du bliver altid kontaktet, hvis dit barn skal afhøres af politiet. De sociale myndigheder deltager også, hvis dit barn fremstilles i grundlovsforhør. Vi har samlet information til dig om hvordan det foregår, hvis dit barn er i kontakt med politiet.

Vold mod børn

Alle borgere i Danmark skal fortælle kommunen, hvis de tror, at et barn bliver udsat for vold. Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om vold mod et barn og hvad vores rolle er i det.