Til børn og familier

Du kan på alle tider af døgnet henvende dig til Den Sociale Døgnvagt for råd og vejledning, både i forhold til din egen familie eller en familie, du kender.

Du kan kontakte os i Den Sociale Døgnvagt på alle tider af døgnet, i både hverdage og weekender. Du har altid mulighed for at være anonym.

Om aftenen, natten og i weekenden er det Den Sociale Døgnvagt, der overtager Borgercenter Børn og Unges opgaver i forbindelse med kontakt til familier med børn og unge under 18 år med akutte, sociale problemer. Det betyder, at vi kan tage på hjemmebesøg, vi kan mægle ved konflikter, vi kan hjælpe børn, der ikke længere kan være i hjemmet og meget andet.

Vi kan også henvise dig til rette sted at søge råd og vejledning, telefonrådgivning, Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Voksne.