Hvis dit barn skal afhøres af politiet eller fremstilles i grundlovsforhør

På denne side kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis dit barn skal afhøres af politiet eller fremstilles i grundlovsforhør.

Hvis dit barn skal afhøres af politiet

Hvis dit barn skal afhøres af politiet, bliver de sociale myndigheder kontaktet af politiet før afhøringen. I Københavns Kommune er det Den Sociale Døgnvagt, der koordinerer de sociale myndigheders deltagelse i afhøringer i samarbejde med politiet. De sociale myndigheder deltager, fordi de skal sikre, at dit barn ikke lider overlast under afhøringen. Afhøringen skal være tilpasset barnets alder og den kriminalitet, som barnet har begået, været vidne til eller udsat for.

Vi vil altid sørge for, at du bliver kontaktet, hvis dit barn skal afhøres af politiet.

Ind imellem vurderer enten Den Sociale Døgnvagt eller politiet, at det ikke er nødvendigt, at de sociale myndigheder deltager i en afhøring. Men det er kun, når det drejer sin om mindre forseelser.

Nogen gange vil du som forældre eller værge have mulighed for at sidde med under afhøringen.

Når afhøringen er ovre, vil retsrepræsentanten fra de sociale myndigheder tale med dit barn og dig om, hvordan I har det. Retsrepræsentanten vil efterfølgende skrive en underretning til den kommune, som I bor i. Så vil du og dit barn blive kontaktet af kommunen i den nærmeste fremtid, så I sammen med finde ud af, hvad I videre skal gøre.

Hvis dit barn skal fremstilles i grundlovsforhør

Hvis dit barn er over 14 år, kan politiet vurdere, at det, barnet er sigtet for, er så alvorligt, at barnet vil blive fremstillet i grundlovsforhør. Dvs. at dit barn skal stilles for en dommer, der skal tage stilling til, om barnet eller den unge skal varetægtsfængsles. Der må højst gå 24 timer, fra den unge er blevet anholdt, til dit barn skal stilles for en dommer.

Hvis dit barn skal i grundlovsforhør, bliver han/hun efter afhøring hos politiet overført til en arrest. I København er det som regel Vestre Fængsel. Her vil den unge sandsynligvis tilbringe natten, indtil han/hun næste dag skal fremstilles for en dommer.

Når dit barn er i politiets varetægt, vil vi altid sørge for at få fat i dig, hvis du ikke har været med til afhøringen og dér har hørt, hvad der skal ske. Vi vil informere dig grundigt om, hvad der skal ske, hvor dit barn er, hvordan du bedst kan støtte dit barn osv. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at ringe til os uanset tidspunkt. '

Når dit barn skal i grundlovsforhør, vil politiet køre barnet fra det sted, hvor de har overnattet og hen til retsbygningen. Her vil dit barn blive ført ind i retslokalet af politiet. I retssalen vil der være en dommer, en anklager, dit barns forsvarer og en repræsentant fra de sociale myndigheder.

I starten af grundlovsforhøret har du også mulighed for at være i retslokalet. Her bliver sigtelsen læst højt. Efter dette kan dommeren beslutte, at dørene skal lukkes. Hvis dørene bliver lukket, betyder det, at du er nødt til at gå udenfor retslokalet under resten af grundlovsforhøret. Hvis det sker, vil vi fra de sociale myndigheder hurtigst muligt komme ud til dig og informere om, hvad der nu er sket.

Under grundlovsforhøret vil anklageren fortælle, hvorfor de mener, at dit barn skal være varetægtsfængsles, og forsvareren vil argumentere for, hvorfor barnet ikke skal varetægtsfængsles. Dit barn kan evt. fortælle om, hvad der er sket. Når parterne er færdige, vil dommeren bestemme, om dit barn skal varetægtsfængsles eller løslades.

Hvis dit barn bliver løsladt, kan du frit tage dit barn med hjem. Repræsentanten fra de sociale myndigheder vil tale med jer om, hvad der efterfølgende vil ske fra kommunens side.

Hvis dit barn bliver varetægtsfængslet, vil de blive kørt på en sikret institution. En sikret institution er et opholdssted, hvor man ikke selv bestemmer, om man vil være der. Det er dommeren, der bestemmer, hvor længe dit barn skal være der, og det er ulovligt at stikke af derfra.

Nogen gange er det nødvendigt, at dit barn kommer til at sidde i en fængselscelle og vente lidt, før politiet kan køre til den sikrede institution med barnet eller den unge. Inden dit barn bliver kørt væk af politiet, vil repræsentanten fra de sociale myndigheder tale med dit barn om, hvordan de har det, hvad der kommer til at ske på den sikrede institution osv.

Inden dit barn ankommer på den sikrede institution, har vi fra de sociale myndigheder ringet dertil og fortalt, at de er på vej. Og vi vil tale med dig om, hvordan du kan besøge dit barn, aflevere tøj, medicin og andet nødvendigt på den sikrede institution. Hvis du efterfølgende har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til dit barns sagsbehandler eller til os i Den Sociale Døgnvagt.

Hvis dit barn skal fristforlænges

Hvis dit barn sidder varetægtsfængslet, har dommeren bestemt, at barnet skal sidde i en bestemt periode, som regel nogle uger ad gangen. Når de uger er gået, skal dit barn igen i retten, hvor dommeren - efter anklager og forsvarer har argumenteret - beslutter, om dit barn fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Nogen gange kan en varetægtsfængsling blive forlænget uden, at barnet skal i retten igen. Det hedder en administrativ fristforlængelse. Det betyder, at alle parter er blevet enige om at gå med til en forlængelse af varetægtsfængslingen uden forhandlinger i retten.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du finde vores kontaktoplysninger her.