Anonymitet

Borgere har ret til anonymitet når de henvender sig til Den Sociale Døgnvagt.

Den Sociale Døgnvagt yder anonym rådgivning til de børn, unge og voksne, der ønsker det.

Anonymiteten betyder, at du ikke behøver at oplyse cpr-nummer, navn eller andet.

Den anonyme rådgivning kan handle om alt lige fra, at du selv står i en svær livssituation, til at du er bekymret for et andet menneske, barn som voksen.

Den anonyme rådgivning kan være både telefonisk, ved personligt fremmøde i Den Sociale Døgnvagt og pr. mail.

Hvis et barn eller en voksen er i fare

I helt særlige tilfælde kan det være nødvendigt at ophæve anonymiteten, fx hvis børn eller voksne er i fare.