Vold mod børn

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du har mistanke om vold mod et barn, hvad kommunens roller er m.m.

Hvad er vold mod børn

Vold kan både være fysisk og psykisk. Fysisk vold kan fx være slag, slå over fingre, tage hårdt fat i armene, spark, skub, niv, spyt, trusler om vold, låse barnet inde, få klippet hår af m.m. Psykisk vold handler fx om at kalde barnet skældsord, nægte at tale til barnet, ødelægge barnets ting, råbe ad barnet eller bestemme ting over barnet, som ikke er rimeligt fx valg af ægtefælle.

I Danmark har det siden 1997 været forbudt og strafbart at slå børn.

Hvorfor er vold mod børn ulovligt

 • Børn, der bliver udsat for vold af deres forældre, kan få fysiske skader.
   
 • Børn kan få svært ved at lære ting i skolen og få hukommelses- og søvnproblemer.
   
 • Børn kan få psykiske problemer som angst, depression eller lavt selvværd.
   
 • Nogle børn bliver indadvendte og isolerer sig fra venner og familie. Andre børn kan blive voldelige og vrede og få svært ved at være sammen med andre børn.
   
 • Børn, der bliver udsat for fysisk eller psykisk vold, har større risiko for at få en psykisk sygdom, et misbrug eller blive kriminelle.

Underretningspligt

Alle borgere i Danmark skal fortælle kommunen, hvis de tror, at et barn bliver udsat for vold. Medarbejdere på blandt andet skoler, daginstitutioner og fritidstilbud kan blive straffet, hvis de ikke gør det.

Medarbejderne må ikke fortælle forældrene, at de er bekymret for, om barnet bliver slået - de skal i stedet fortælle det til kommunen.

Hvad er kommunens rolle

Når kommunen får oplysninger om, at et barn bliver slået, står der i loven, at kommunen skal tale med barnet, før de taler med dig. Det vil ofte foregå på skolen eller i daginstitutionen, hvor der kan være en pædagog eller en lærer, som barnet kender, med til samtalen. Herefter skal kommunen tale med dig om de oplysninger, de har fået, og høre, hvad du siger til dem. Det er ikke kommunens opgave at bevise, om der er sket vold eller ej.

Hvis politiet er i gang med en efterforskning, vil der være oplysninger, som du ikke kan få, før politiet giver tilladelse til det.

Når kommunen har talt med dig og dit barn, skal de beslutte, om de vil lave en børnefaglig undersøgelse. Det er en undersøgelse, som bygger på de oplysninger, som kommunen har fået fra dig, dit barn og skole/institution eller andre, som ved noget om dit barn og jeres familie. Den børnefaglige undersøgelse viser, om dit barn og jeres familie har brug for hjælp til at undgå, at barnet udsættes for vold eller bliver behandlet dårligt.

Det vigtigste for dit barn er, at du samarbejder med kommunen og andre fagpersoner om det videre forløb, så dit barn kan være tryg og have det godt. 

Hvad er politiets rolle

Når kommunen får oplysninger om, at et barn måske bliver udsat for vold derhjemme, skal kommunen fortælle det til politiet. Politiet beslutter, om de vil efterforske, om der er sket en forbrydelse.

Hvis politiet vil afhøre dit barn, vil børn under 15 år blive afhørt i et Børnehus. Det betyder, at politiet optager afhøringen på video, så den senere kan afspilles i retten, så barnet ikke selv skal vidne. Hvis dit barn over 15 år, skal afhøres og ikke har særlige behov, vil det foregå på en politistation.

Hvordan taler du med dit barn

Barnet vil tænke meget over, hvordan du reagerer på det, som er sket. Det er derfor vigtigt, at du viser omsorg og forståelse for barnets situation. Det kan fx være godt at sige: ”Jeg synes, det er godt, du har fortalt, hvad der er sket, og jeg skal nu tale videre med nogle voksne om, hvordan jeg kan undgå, at det sker igen”.

Det er vigtigt, at du ikke udspørger dit barn om, hvad de har fortalt. Barnet kan forstå det, som om du er vred over det, som barnet har fortalt. 

Hvis du ikke er enig i det, som dit barn har fortalt

Hvis du ikke kan genkende det, som dit barn har fortalt, er det vigtigt, at du accepterer dit barns oplevelse af at blive udsat for vold eller behandlet på en måde, som dit barn synes er ubehageligt. Hvis barnet oplever, at du siger, at barnet lyver/det aldrig er sket eller at barnet har misforstået situationen, kan dit barn føle skam og blive utryg. Måske vil dit barn ikke en anden gang fortælle voksne eller dig, hvis der sker noget, som føles forkert for barnet eller som barnet ikke kan lide.

Hvad sker der nu?

Den Sociale Døgnvagt arbejder udenfor almindelige åbningstider og arbejder kun akut med familier. I skal derfor i fremtiden have kontakt med Borgercenter Børn og Unge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Den Sociale Døgnvagt. Du finder kontaktoplysningerne ved at følge linket.