Hvis du skal afhøres af politiet eller fremstilles i grundlovsforhør

På denne side kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal afhøres af politiet eller fremstilles i grundforhør.

Til dig, der skal afhøres af politiet

Hvis du skal afhøres af politiet, skal de sociale myndigheder som udgangspunkt deltage. Du kan både blive afhørt, hvis politiet mistænker, at du har gjort noget ulovligt, hvis du har været vidne til noget ulovligt eller hvis du selv har været udsat for en forbrydelse.

I Københavns Kommune er det Den Sociale Døgnvagt, der deltager i afhøringer i samarbejde med politiet. Den Sociale Døgnvagt deltager, fordi vi skal sikre, at afhøringen foregår stille og roligt, og at du forstår, hvad der sker. Afhøringen skal passe til din alder og den kriminalitet, du har begået eller været vidne til eller udsat for. Den Sociale Døgnvagt skal i øvrigt sikre at politiet oplyser dig om dine rettigheder ved afhøringen.

Ind imellem vurderer Den Sociale Døgnvagt eller politiet, at det ikke er nødvendigt, at de sociale myndigheder deltager i en afhøring, men det er kun, når afhøringen drejer som om mindre alvorlig kriminalitet.

Vi vil altid sørge for, at dine forældre eller din værge bliver orienteret. Nogen gange vil dine forældre eller værge også være med under afhøringen.

Når afhøringen er færdig, vil Den Sociale Døgnvagt tale med dig og evt. også med dine forældre om, hvordan du har det, og hvad der videre skal ske. Den Sociale Døgnvagt vil skrive en underretning til den kommune, som du bor i. Du og dine forældre vil blive kontaktet af kommunen i den nærmeste fremtid, så I sammen kan finde ud af, hvad I skal gøre.

Til dig, der skal fremstilles i grundlovsforhør

Hvis du er over 15 år, kan politiet vurdere, at det, du er sigtet for, er så alvorligt, at du skal fremstilles i et grundlovsforhør. Dvs. at du skal stilles for en dommer, der skal tage stilling til, om du skal varetægtsfængsles. Der må højst gå 24 timer, fra du er blevet anholdt, til du bliver stillet for en dommer. Inden afhøringen har du ret til en gratis telefonsamtale med en forsvarsadvokat. Den Sociale Døgnvagt vil hjælpe dig med at få kontakt til en advokat.

Hvis du skal fremstilles i et grundlovsforhør, bliver du efter afhøringen på politistationen overført til en arrest. I København er det som regel til Vestre Fængsel. Her kommer du sandsynligvis til at tilbringe natten, indtil du næste dag skal for en dommer.  Den Sociale Døgnvagt rådgiver dig om dette til afhøringen. 

Imens du er i politiets varetægt, sørger de sociale myndigheder for at få fat i dine forældre, værger eller andre personer, der er tæt på dig, hvis de ikke har været med på politistationen. De bliver informeret om, hvad der skal ske med dig.

Grundlovsforhøret

Politiet kører dig til retten. Her vil du blive ført ind i en retssal af politiet. I retssalen vil der være en dommer, en anklager, din forsvarer og en medarbejder fra Den Sociale Døgnvagt. Måske vil dine forældre også være der. Vi vil altid sørge for, at de ved, at du bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Når selve grundlovsforhøret går i gang, vil sigtelsen blive læst højt. Herefter kan dommeren beslutte, at dørene skal lukkes. Hvis fx dine forældre er til stede, vil 'dørlukningen' betyde, at de skal gå udenfor retslokalet under resten af grundlovsforhøret. '

Under grundlovsforhøret vil anklageren fortælle, hvorfor han/hun mener, at du skal varetægtsfængsles, og din forsvarer vil argumentere for, hvorfor du ikke skal varetægtsfængsles. Du vil evt. her fortælle om, hvad du har oplevet. Når parterne er færdige, vil dommeren bestemme, om du skal varetægtsfængsles eller om du skal løslades.

Hvis du bliver løsladt, kan du frit gå hjem. Den Sociale Døgnvagt vil tale med dig om, hvad der efterfølgende vil ske fra kommunens side og hjælpe dig hjem hvis du har brug for det.

Hvis du bliver varetægtsfængslet, vil du af politiet blive kørt på en sikret institution. En sikret institution er et opholdssted, hvos man ikke selv bestemmer, om man vil være der. Det er dommeren, der bestemmer, hvor længe du skal være der, og det er ulovligt at stikke af derfra. Du har mulighed for at være sammen med de andre unge, og der er flere forskellige aktiviteter på institutionen. Hvis du går i skole og har eksamener, vil institutionen forsøge at hjælpe dig, så du kan deltage i disse. Der er pædagoger ansat og ikke fængselspersonale.

Nogen gange er det nødvendigt, at du kommer til at sidde i en fængselscelle og vente lidt, før politiet kan køre dig. Inden du tager af sted med politiet, vil Den Sociale Døgnvagt tale med dig om, hvordan du har det, hvad der vil ske på den sikrede institution og de næstkommende dage.

Inden du ankommer til den sikrede institution, vil Den Sociale Døgnvagt have kontaktet institutionen, så de ved, at du kommer, og vi taler med dine forældre eller din værge om, hvordan de kan sørge for, at du får noget tøj, medicin eller andet, du har brug for, på institutionen.

Hvis du skal fristforlænges

Hvis du sidder varetægtsfængslet, har dommeren bestemt, at du skal være i varetægt i en bestemt periode, som regel nogle uger ad gangen. Når de uger er gået, skal du igen i retten, hvor dommeren - efter anklager og forsvarer har argumenteret - beslutter, om du fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du finde vores kontaktoplysninger her.