Til dig, der er ansat på et hospital

Er der akut bekymring for et barn uden for kommunens åbningstid, skal I kontakte Den Sociale Døgnvagt.

Er der akut bekymring for et barn i forbindelse med en henvendelse til et hospital, skal I kontakte Den Sociale Døgnvagt udenfor kommunens normal åbningstid.

Det kan fx være, hvis en mor eller far bliver akut indlagt på såvel somatisk som psykiatrisk afdeling, og der ikke er noget netværk til at tage sig af børnene.

Der kan også være tale om, at et barn skal undersøges med skader, der giver bekymring eller mistanke om, at barnet har været udsat for overgreb fx vold eller seksuelle overgreb. Den Sociale Døgnvagt vil i samarbejde med hospitalet og evt. politi koordinere indsatsen og sørge for at barnet bliver bragt i sikkerhed, hvis der er behov for det.

Når Den Sociale Døgnvagt kontaktes, er det vigtigt, at vi får så konkrete beskrivelser af bekymringerne som muligt, så vi har mulighed for at handle ud fra dem.

Hvis jeres henvendelse drejer sig om en familie, der befinder sig på hospitalet, skal I gerne kontakte os, mens familien er der. Så vil vi bestræbe os på at komme ud på hospitalet og tale med familien, hvis det er akut.