Til dig, der er ansat ved politiet

Her kan du læse om, hvordan Den Sociale Døgnvagt samarbejder med politiet, og hvornår det er relevant at kontakte os.

Den Sociale Døgnvagt samarbejder med politiet i mange forskellige situationer. Vi samarbejder fx omkring udsatte børnefamilier, kriseramte voksne og deltager i afhøringer af børn og unge under 18 år.

Udsatte børnefamilier

Den Sociale Døgnvagt skal kontaktes, hvis politiet uden for almindelig åbningstid bliver kaldt ud i familier, hvor der er bekymring for børnene. Det kan fx være, hvis der er vold mellem mor og far, hvis børnene mistrives eller lever under sundhedsskadende forhold eller hvis der er tale om fysisk eller psykisk omsorgssvigt. Så vidt muligt kommer Den Sociale Døgnvagt ud i hjemmet, hvis politiet står i en akut situation, hvor børn har brug for hjælp. Den Sociale Døgnvagt vurderer, om der skal handles akut eller om underretningen skal videregives til børnefamilieenhederne i Københavns Kommune til videre behandling.

Den Sociale Døgnvagt har i visse tilfælde brug for politiets kompetence og støtte, når vi skal på hjemmebesøg. Den Sociale Døgnvagt tager på hjemmebesøg for at sikre, at børnene i hjemmet ikke er udsat for fare eller lider overlast. Bekymringer for et barn kan f. eks. være omsorgssvigt, misbrug hos forældrene, forældre med psykiske problemer, konflikter, vold eller andet.

Voksne

Den Sociale Døgnvagt kan også kontaktes, hvis politiet har kontakt med voksne, der har brug for at komme på krisecenter eller borgere, der pga. af sygdom er blevet væk fra deres bopæl, og som ikke umiddelbart kan identificeres.

Børnehuset

Fra 1. oktober 2013 skal kommunerne benytte Regionernes Børnehus som led i en børnefaglig undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om, at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvis sagen involverer samarbejde med politi og/eller sundhedsvæsen. Børnehuset skal vurdere dette i samarbejde med kommunen. Den Sociale Døgnvagt kan være behjælpelige med at booke videoafhøringslokale. Derudover skal Den Sociale Døgnvagt, uden for almindelig åbningstid, vurdere akutte underretninger om overgreb og i samarbejde med politiet planlægge det videre forløb. Den Sociale Døgnvagt er forpligtet til at sikre, at barnet eller den unge er i sikkerhed, så evt. yderligere overgreb forhindres.

Afhøringer

Den Sociale Døgnvagt koordinerer og deltager i alle afhøringer af unge under 18 år, hvis kriminaliteten er foregået i Københavns Kommune. Er lovovertrædelsen foregået i en anden kommune, og den unge er fra København, er det herværende kommunes sociale bagvagt, der skal kontaktes. Kontakt til andre kommuners sociale bagvagt sker oftest via politiet.

Vi er også til stede ved alle fremstillinger af unge under 18 år i Dommervagten, ligesom vi deltager i fristforlængelser vedrørende unge under 18 år.

Gode råd når du ringer om en afhøring

For at vi kan være forberedt til at deltage i en afhøring af et barn eller en ung under 18 år, er det vigtigt, at vi modtager så mange oplysninger som muligt om barnet/den unge. Er den unge sigtet, hvad drejer sagen sig om, er han/hun kendt af politiet, er familien underrettet om afhøringen, er der bestilt bistandsadvokat (ved afhøringer i sædelighedssager) osv. Det er også vigtigt for os at vide, om politiet påtænker at fremstille den unge i Dommervagten, idet vi i den forbindelse har en særlig rådgivningsforpligtelse overfor den unge.

Ungesamrådet i København

Ungesamrådet er et samarbejde mellem de sociale myndigheder i kommunerne i Københavns politikreds, Anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen. Samrådet behandler sager om unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet.