Til dig, der er studerende

Læs mere om, hvad du kan bruge Den Sociale Døgnvagt til, hvis du er studerende og skal i praktik eller skal skrive en opgave.

Den Sociale Døgnvagt har en bred målgruppe. Vi er til for alle københavnske borgere med akutte, sociale problemer uanset alder. Vi hjælper fx kriseramte familier, unge under 18, der har begået kriminalitet, hjemløse, udsatte børnefamilier og mange andre.

Det er socialrådgivere og pædagoger, der varetager rådgivning og myndighedsarbejde i Den Sociale Døgnvagt. Socialrådgivere og pædagoger varetager de samme opgaver uanset uddannelsesbaggrund. Udover socialrådgivere og pædagoger er der i Den Sociale Døgnvagt også ansat akademiske medarbejdere.

Praktikant i Den Sociale Døgnvagt

Den Sociale Døgnvagt modtager fast praktikanter fra både socialrådgiver- og pædagoguddannelsen. Derudover modtager Den Sociale Døgnvagt også praktikanter fra andre relevante uddannelser, fx indenfor kriminologi, når det er muligt.

Som praktikant i Den Sociale Døgnvagt har du i samarbejde med din vejleder og øvrige kollegaer mulighed for at arbejde med rådgivning og sagsbehandling, herunder:

 • Telefonisk rådgivning: Den Sociale Døgnvagt tilbyder rådgivning, hvor borgere kan henvende sig med alle slags problemstillinger og spørgsmål også anonymt. Den Sociale Døgnvagt vil på bedst mulig måde rådgive og henvise i forhold til den enkelte borgers situation og problemstilling.     

 • Rådgivningssamtaler i Den Sociale Døgnvagt: Alle borgere kan henvende sig døgnet rundt hele året og få akut rådgivning eller blive henvist til rette tilbud.
   
 • Retsrepræsentation: Praktikanten kan deltage i afhøringer, fremstillinger i dommervagten og fristforlængelser, hvor Den Sociale Døgnvagts rolle er at varetage de unges rettigheder.  
   
 • Hjemmebesøg/kontrolbesøg: Praktikanten kan evt. få mulighed for at komme med på enkelte hjemmebesøg, men dette afhænger af opgaven og familien.
   
 • Skriftligt arbejde: I Den Sociale Døgnvagt fylder det skriftlige arbejde meget.  Alt arbejde dokumenteres i forskellige programmer og journaliseringssystemer.

I Den Sociale Døgnvagt er det svært at planlægge, hvad der skal ske, da det meste af arbejdet er akut. Der kan både være travle vagter og stille vagter. Som praktikant har man flest dag- eller aftenvagter og enkelte nattevagter. Du kan læse mere om Den Sociale Døgnvagt som praktiksted i praktikstedsbeskrivelsen længere nede på siden.

Hvis du skal skrive opgave

Hvis du er studerende på en relevant uddannelse og skal skrive en opgave indenfor et af de temaer, som Den Sociale Døgnvagt beskæftiger sig med, er du altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål. Så skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig.