Ungesamrådet i København

Samrådet har til opgave at sikre en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der er sigtet for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet.

Ungesamrådet i Københavns Politikreds er et samarbejde mellem de sociale myndigheder i politikredsens fire kommuner, Kriminalforsorgen og Anklagemyndigheden. Samrådet har til opgave at sikre en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der er sigtet for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet.

Ungesamrådets primære opgave er at komme med indstillinger til retten om sanktionsvalg forud for dom. Ungesamrådet behandler således også sager, der er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, da deres behandling af sagen ligger efter dom.

Formålet med Ungesamrådet er at sikre et bedre samarbejde mellem samrådets parter og sikre, at den unges sag er godt oplyst på retsmødet, så dommeren fx kan tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en del af dommen kan gøres betinget, om der skal knyttes særvilkår på dommen (fx misbrugsbehandling), om den unge er egnet til en dom med samfundstjeneste eller en ungdomssanktion. Ungesamrådet vurderer ligeledes, om der fx i særlige tilfælde er behov for indhentelse af en mentalundersøgelse inden stillingtagen til endelig dom.

Ungesamrådet har et helhedsorienteret fokus, der tager højde for særlige behov hos den unge og sigter mod at forebygge yderligere kriminalitet samtidig med, at sanktionen står mål med den form for kriminalitet, som den unge er tiltalt for at have begået.

Ungesamrådet behandler kun en sag, hvis den unge og forældremyndighedsindehaver samtykker til det.